dimecres, 29 d’abril de 2009

El català nord-occidental

El català nord-occidental. Descripció i orientacions ortoèpiques
Autors: Julià-Muné, Joan; Romero, Sílvia; Creus, Imma
Lleida: Pagès Editors, 2004


L'objectiu d'aquesta obra és presentar, de manera didàctica i fàcilment consultable, la descripció de l'ús oral del català nord-occidental tenint en compte les diferents varietats subdialectals que el conformen i els trets lingüístics, inicialment fonètics, que haurien de constituir la varietat estàndard oral d'aquest dialecte. En definitiva, es tracta d'una proposta pensada per facilitar la resolució dels dubtes constants del parlant en aquest registre i en aquesta varietat dialectal. El llibre conté una selecció de textos i un CD-Rom per posar en pràctica les orientacions que s'hi donen.

L'obra s'ocupa, d'una banda, d'aportar una descripció conjunta i integradora del català nord-occidental i, d'altra banda, de formular propostes específiques per a un model de llengua estàndard oral, tal com ha reclamat la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans (el president de la qual, Joan Martí Castell, ha prologat l'obra).

Els destinataris més directes del llibre són els professionals dels mitjans de comunicació orals, de l'ensenyament i de l'assessorament lingüístic, així com també polítics, actors i qualsevol persona que necessiti destriar els trets propis del català nord-occidental en les seves necessitats comunicatives. És especialment útil per a aquelles persones que vulguin formar-se en la correcció oral de textos nord-occidentals (p. e., els qui es preparen per a l'examen del K).

Joan Julià-Muné, Sílvia Romero i Imma Creus són professors del Departament de Filologia Catalana i Comunicació de la Universitat de Lleida i membres del Grup de Recerca en Fonètica.