dimecres, 29 d’abril de 2009

Un 65% de catalans del nord entenen la llengua

El director de l'Institut de Sociolingüística Catalana, Ernest Querol, va presentar ahir a la Universitat Catalana d'Estiu, junt amb Antoni Mir, l'Enquesta d'Usos Lingüístics a la Catalunya Nord 2004. Segons aquest sondeig, el 65,3% dels ciutadans en aquest territori entenen el català i el 37,1% el saben parlar. Juntament amb aquests, un 31,4% el saben llegir i un 10,6% declaren que el saben escriure. El 56,9% de ciutadans de la Catalunya Nord estan d'acord que l'ús del català hauria d'augmentar, mentre que un 57,9% declaren que desitgen parlar-lo, juntament amb un 45,3% que asseguren que desitgen aprendre'l. El 62,2% dels enquestats manifesten que volen que els seus fills aprenguin català.

Quant a l'ús quotidià de la llengua, un 4,2% afirmen que si inicien una conversa en català i reben resposta en francès, continuen parlant en català, mentre que un 34,4% dels enquestats admeten que en aquest supòsit segueixen la conversa en francès. Si la conversa s'iniciés en francès, el 41,1% manifesten que si l'interlocutor els respongués en català, mantindrien la conversa en francès, davant d'un 29,2% que continuarien la conversa en català.

Avui 18 agost 2004