dimecres, 29 d’abril de 2009

Himne alguerès

Da la banda da punent
hi ha una terra llunya, llunya;
és nostra Catarunya,
bella, folta i ranaixent.
An allà nostrus jalmans,
rarimits da la gran prova,
van cantant la cançó nova
ca travessa mons i prans.

És un crit atrunaró
par la terra catalana
ca mil ànimas anserra
an un llaç da jalmanó.

Aquest crit és arribat
fins a nostra plaja
Catarans de l'Alguer, curatja!
no ublirem nostru passat.

An lo sou gruriós camí
Catarunya sempre avança
i paltot on passa llança
la llavó ca da frurí.

Oh, jalmans no disparem
Catarunya està fent via.
Prest arribarà lu dia
an ca tots ranaixerem!