dilluns, 3 de març de 2008

Qüestions de llengua (XXIV): L’euríbor

(Teniu una actualització d'este article ací.)