dilluns, 29 d’octubre de 2012

Denúncia d’una prevaricació espanyola


Calafell, 20 d’octubre de 2012

Senyors,

Els vull fer partícips del cas que en aquests moments m’està passant des de les “Espanyes”. Miraré de resumir-ho.

Em dic M. Dolors Terrón Sacristan, i el dia 18 de juliol d’enguany el meu marit, Josep Vila i Pellicé, va morir mentre pujava a la Pica d’Estats. Era mestre, i va treballar a diverses escoles i molts anys a la Universitat de Barcelona, al departament de Publicacions. Els darrers anys va estar exercint en un CRP (centre de recursos pedagògics) i per tant, era funcionari. Defensor del català i de Catalunya.

Deixant passar l’agost, a primers de setembre vaig posar-me en contacte amb el nostre advocat de Barcelona, perquè em fes totes les gestions que comporten aquests tipus de tràmits. Un d’ells era gestionar-me la pensió de viduïtat.

Aquesta gestió, pel fet que el meu marit era funcionari, la tramita la Delegación de Hacienda a Madrid, i ens demanen tot un seguit de certificats i documents que s’adjunten a la sol·licitud de pensió.

Abans d’ahir vaig rebre una carta d’aquest estament que diu que el meu expedient està aturat perquè els falta el “certificado de defunción del registro español”. Jo vaig quedar sorpresa perquè sé que el bufet d’advocats que em representa són uns bons professionals. Els vaig telefonar i els vaig fer arribar la carta rebuda, i evidentment l’advocat també va quedar sorprès i va optar per fer una trucada a la cap de secció del departament corresponent, la Sra. Clara Isabel Melero Redrano.

Aquesta senyora respongué a la trucada dient que SÍ que té un certificat de defunció (a més de la fotocòpia del llibre de família que també consta al registre, més un certificat de defunció internacional, perquè el meu marit va morir a la zona francesa, i altres documents), però que està escrit en català, i ella NO té per què entendre aquest idioma.

Davant la insistència del meu advocat, la senyora respongué:

«Bueno, para que esto se agilice y no haya más demoras, me hacen llegar el certificado del Registro Civil en español. Pues, si no, puede quedar por ahí entretenido por cualquier otro compañero mío.»

Això es el resum d’una conversa més llarga i emprenyadora. També vull fer saber que, mesos enrere, aquest requisit que ARA em demanen a mi NO el demanaven.

Segurament m’ha tocat el funcionari de torn tocapebrots, però per comprendre defunció, mort el dia, tom o llibre... La resta són dades numèriques: segell oficial del Registre Civil de Calafell i la signatura del jutge. [...]

No és la meva intenció reclamar res amb aquest escrit. La pensió, si no és d’aquí a deu dies, potser en passaran quaranta quan la rebré, però sí que m’agradaria fer difusió d'aquest fet. Vull que la gent del meu país sàpiga com les gasten els que no ens volen..., però tampoc no ens deixen.

Gràcies per la vostra atenció i pel temps dedicat a llegir aquest escrit.

Atentament,

M. Dolors Terrón Sacristán

(Extracte d’una denúncia pública de la Sra. Terrón)