dimarts, 27 de gener de 2009

Perles (6): Evolucionar per la bellesa


«La ciència busca sempre la funció de cada factor, el seu pes evolutiu, però no sol sospesar el gust per la bellesa per ella mateixa. I aquest aspecte hauria d’estudiar-se una mica més, perquè segur que intervé en el procés evolutiu de la vida.»

(David Rothenberg, músic i filòsof, autor de Per què canten els ocells?, entrevistat per Víctor M. Amela a La Vanguardia, 4 desembre 2008)