dissabte, 9 de gener de 2010

Premi a La Central

per Jaime Arias

Des de la institució veneciana de màxima autoritat en aquestes qüestions declaren millors llibreries del món La Central [...], i Altaïr en l’especialitat de viatges i turisme. Des de fa un parell d’anys Albert Padrol i Pepe Bernadas, fundadors d’Altaïr, i Antonio Ramírez, director de La Central, imparteixen lliçons magistrals en el fòrum venecià, i alhora reben becaris i altres interessats de qualsevol procedència.

El cas del colombià i barcelonès Antonio Ramírez podria prendre’s com a rèplica del savi llibreter català popularitzat per García Márquez. Però de ben jove, després d’un decenni d’intens aprenentatge a Mèxic, en contacte amb intel·lectuals i hereus dels exiliats espanyols, ja era una figura de talent, que va venir a Barcelona amb idees creatives i vocació d’aplicar-les. De via d’assaig pot qualificar-se el seu revolucionari pas per la llibreria Laie. [...]

Al costat de Marta Ramoneda, Ramírez ha portat la direcció de l’empresa [La Central] a l’indiscutible lideratge de la qualitat. El mètode que sembla senzill és rigorós a l’hora de seleccionar i classificar segons un temari seriosament repertoriat. Implacable guerra al bluf. Informació instantània amb solvents editorials i un sisè sentit per espigar, servir el lector, espavilat i exigent, o orientar l’aficionat enmig del confusionisme. Després, pensar un lloc per a cada llibre i exhibir-lo allà, curat per conspicus dependents professionals.

(Extracte de l’article publicat a La Vanguardia, 19 desembre 2009)